Menu

Odborný seminář Bezpečné bydlení

Dne 24. ledna 2013 úspěšné proběhl v prostorách školicího centra společnosti Beta Control odborný seminář pro zástupce měst, obcí a odborné veřejnosti na téma

zajištění bezpečnosti a majetku v bytových domech.

V úvodním slovu se autor projektu Bezpečný dům Ing. R. Přikryl velmi stručně zmínil o důvodech vzniku tak rozsáhlého a komplexního řešení, které produkt bez pochyby představuje.

Navazující přednášky

  • Dosavadní zkušenosti MP Brno s preventivním projektem „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ (Luboslav Fiala, odbor prevence MP Brno)
  • Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality (JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR)
  • Realizace preventivních projektů (Bezpečná lokalita a MKDS) ve městě Břeclavi (Ing. Čestmír Blažek, odbor majetkový MÚ Břeclav)

jednoznačně potvrdily správný směr, kterým se naše společnost Beta Control vydala v oblasti zvyšování bezpečnosti a komfortu bydlení v našich domech.

Po polední přestávce následoval blok, který byl již více zaměřen na vlastní technická řešení:

  • Bezpečné bydlení (Ing. Radovan Přikryl, Ing. Jiří Janich, Beta Control s.r.o.)
  • Představení preventivního projektu „Bezpečná země“ (Tomáš Pospíšil, cechmistr Cechu mechanických zámkových systémů ČR)
  • Zámky, bumping, bezpečnostní třídy, certifikáty (Tomáš Pospíšil, cechmistr Cechu mechanických zámkových systémů ČR)
  • Bezpečnostní dveře (Tomáš Pospíšil, Cech mechanických zámkových systémů ČR)
  • Označování předmětů proti krádeži (Radka Vaňasová, zástupce firmy Selecta DNA)

Věřím, že informace které účastníci semináře získali, budou pro všechny nejen inspirací, ale hlavně zdrojem, který pomůže všem, kteří chtějí napomoci zvyšování bezpečnosti v našich obcích, městech, sídlištích ....

Poděkování patří nejen všem přednášejícím a posluchačům, ale také týmu, který celou akci připravil. Věříme, že tento seminář dal základ tradici, na kterou díky všem zúčastněným budeme moci v bodoucnosti navázat.

eu  policie brno  vnitro

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Média Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz